Formule voor Fleckvieh fokwaarden aangepast

De formule voor de fokwaarden bij Fleckvieh is per april 2016 veranderd. Het accent komt nog meer te liggen op dubbeldoel en functionaliteit. De kenmerken melkproductie, de vruchtbaarheid, de levensduur en de uiergezondheid vormen samen met de bespiering 90% van de selectie. Ook wordt de stabiliteit van de fokwaarden verbeterd. De genomic fokwaarden worden minder hoog ingeschat.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen:
– Bij de totale fokwaarde (GZW) is de verhouding 44% voor diergezondheid, 38% voor de melkproductie en 18% voor bespiering (was 46/38/16). De bespiering wordt dus zwaarder ingewogen.
– de waardering voor vet en eiwit is gewijzigd. Voorheen werd eiwit 8 x zo zwaar ingewogen dan vet. Nu zijn beide componenten bijna gelijk.
– vruchtbaarheid, levensduur en uiergezondheid zijn de belangrijkste fitnesskenmerken bij Fleckvieh. Samen hebben zij nu een aandeel van 34% in de totale fokwaarde.
– vruchtbaarheid, levensduur en uiergezondheid (34%) en melkproductie (38%) vormen een belangrijk deel van de fokwaarde bij Fleckvieh. Voeg de bespiering/kracht (18%) hierbij en deze 5 kenmerken hebben een aandeel van 90%.
– de fokwaarden met een lage betrouwbaarheid (o.a. de genomicfokwaarde bij proefstieren en de eerste fokwaarde bij jonge fokstieren) worden voorzichtiger ingeschat. De opzet is dat hierdoor de fokwaarden minder grote schommelingen te zien geven.

Resultaten fokwaardeschatting april 2016
De nieuwe formule voor Fleckvieh fokwaarden heeft het klassement flink op de kop gezet. Stieren met lage gehalten en matige vruchtbaarheid vallen van hun voetstuk. Bovendien staan de proefstieren minder prominent bovenaan in het klassement dat wordt gevormd op basis van totaal fokwaarde (GZW). Voorheen kwam je minstens 200 proefstieren tegen in de top van het klassement, voordat je een op dochters geteste fokstier tegenkwam. Nu staat de hoogste beschikbare fokstier (BFG Reumut) al op plaats 31. Reumut kan nauwelijks aan de enorme vraag voldoen en is daardoor in Nederland beperkt beschikbaar. Direct daaronder staat de stier BFG Walfried, wel vlot beschikbaar in Nederland, met +655kg melk, neutrale gehalten, 109 voor dochtervruchtbaarheid, 125 voor levensduur, 121 voor uiergezondheid. Een duurzame fokwaarde, daarop is de toekomst van Fleckvieh gebaseerd.

Fotobijschrift:
BFG Walfried is het toonbeeld van de toekomst van Fleckvieh: melk met goede gehalten, vruchtbaarheid, uiergezondheid en levensduur.

 

Neem voor meer informatie over de wijziging van de Fleckvieh fokwaarden formule contact op met:
Stef Beunk
06 514 900 52 of stef@bayerngenetik.nl

Arend Zendman
06 13 30 10 75 of arend@bayerngenetik.nl